سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

دیروز حماسه (نشریه 356)

on . ارسال شده در دیروز حماسه

در عملیات بیت المقدس یک بسیجی مجروح را به پشت جبهه منتقل می کردیم.صدای اذان پخش می شد. دیدم بسیجی زیر لب چیزهایی می گوید.بعد از مدتی از او پرسیدم، زیر لب چه می گفتی؟ گفت وقت اذان بود نماز می خواندم.

از لای انگشتان لاغرش که روی محل زخم گذاشته بود خون بیرون می زد.گفتم صبر می کردی می رسیدیم عقب .. گفت معلوم نیست چقدر دیگر توی این دنیا باشم. او را به اورژانس تیپ 27 رساندم، بعد از دقایقی، مسئول اورژانس گفت خون ریزی داخلی کرده بود و دیر شده بود با یک آرامش عجیبی چشم هایش را روی هم گذاشت و شهید شد. به طرف مقر برگشتم وبه پهنای صورت گریه می کردم. صدایش توی گوشم زنگ می زد که می گفت: معلوم نیست چقدر توی این دنیا باشم... (از خاطرات سردار شهید حسین همدانی)