سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

دیروز حماسه (نشریه 320)

on . ارسال شده در دیروز حماسه

تعطیلات به پایان رسید اما از یاد نبریم که...
گفت: روز ۱۳ فروردین. طبق روال سالهای گذشته، وسایل لازمه گردش را در ماشین جابجا می کردم که پیرزن خوش رویی را که مقابل خانه اش در یک صندلی کوچک نشسته بود و با تسبیح ذکر می گفت، دیدم...!

حرکت کردیم و رفتیم به طرف طبیعت تا مثلا سیزده مان را بدر کنیم...,وقتی برگشتیم با کمال تعجب همان پیرزن را دیدم که نشسته بر در خانه اش و مشغول پاک کردن برنج است. کنجکاو شدم و رفتم جلو و از او پرسیدم : مادر جان چرا تنها نشستی؟ چرا نرفتی  تفریح!
پیر زن عکس چهار فرزند شهیدش را به دستم داد و یکی یکی اسمشان را با تاریخ شهادت و محل شهادت برایم گفت.
ماتم برده بود. دست روی عکس آخری گذاشت و گفت این عکس رضاست که میگن تو اروند غواص بود ولی هنوز از اون خبری نیست...منتظرم شاید کسی بیاید و خبری بدهد، پدرش سه سال پیش به رحمت خدا رفت. منتظرم شاید از رضام خبری بیارن. محسن و احمد و صادق بهشت زهران ولی دلم پیش رضاست تا نیاد نمیتونم کاری کنم و جایی برم...