سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

امروز تکلیف ( نشریه شماره 349)

on . ارسال شده در امروز تکلیف

ولی امر مسلمین  جهان حضرت  امام  خامنه ای(مدظله):

 سوال: نظر مبارک حضرتعالی درمورد حجاب و پوشش بانوان و مصادیق حجاب برتر چیست؟

جواب: هیچ بحثی درباره پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشد؛مثلاً «حجاب داشته باشیم، اماچادر نباشد!» این فکر غلطی است.
چادر بهترین نوع حجاب است؛ یک نشانه‌ی ملی ماست.