سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

امروز تکلیف ( نشریه شماره 364)

on . ارسال شده در امروز تکلیف

ولی امر مسلمین  جهان امام  خامنه ای(مدظله)
 سوال: از منظر حضرتعالی، مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی و وظیفه ی خواص برای پیگیری آرمان های آن، چه اهدافی است؟ آیا انقلاب صرفا برای مقاصد الهی بود یا الزامات رفاه و زندگی دنیوی نیز جزو مطالبات انقلابی به شمار می روند؟!

جواب: هدف عـمده عبارت است از ساختن کشورى نمونه که در آن ، رفاه مادى همراه با عدالت اجتماعى و تواءم با روحیه و آرمان انقلابى با برخوردارى از ارزش هاى اخلاقى اسلام تاءمین شود. هـر یـک از ایـن چـهـار رکـن اصـلى ضـعـیـف یـا مورد غفلت باشد، بقاى انقلاب و عبور آن از مـراحـل گـونـاگـون مـمـکن نخواهد شد.