سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

فردا ظهور (نشریه354)

on . ارسال شده در فردا ظهور

امام محمدباقر(ع) فرمودند: حسین(ع) مظلوم کشته شد و ما اولیاء و وارث خون او هستیم و قائم ما خون خواهی حسین(ع) خواهد کرد. پس هرکس که به کشتن آن حضرت راضی بوده است، به قتل می رساند تا آنجا که خواهند گفت: او در کشتار اسراف می کند. و نقل شده است که آن حضرت فرمود: منظور از آیه «و من قتل مظلوماً» حسین بن علی(ع) است که مظلوم کشته شد .... و سپس فرمود: و اما منظور از اسراف در کشتار، این است که اشخاص دیگری غیر از قاتل اصلی او کشته شود و اما مقصود از «انه کان منصورا» این است که حضرت قائم، که ولی حقیقی حسین(ع) و مردی از دودمان رسول خدا(ص) است، از دنیا نمی رود تا اینکه به پیروزی کامل برسد.  (ینابیع الموده- سلیمان بن ابراهیم قندوزی)