سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

دستاوردهای انقلاب اسلامی (نشریه356)

on . ارسال شده در اصل هشتم(مقالات)

امسال مصادف با چهلمین سالگرد استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تلاش جدی دشمنان برای ایجاد شبهه و بحران در این مقطع، بر ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به‌ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق سیاه‌نمایی، بزرگ کردن مشکلات، زیر سؤال بردن و یا کم‌ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام دینی، متمرکز شده است.
لذا ضمن تاکید و یادآوری وظیفه ی همه ی علاقمندان به نظام در بیان واقعیات و خدمات انقلاب، در دوازدهمین بخش از این ستون ویژه، گوشه هایی از افتخارات و دستاوردهای انقلاب در حوزه های مختلف را یادآوری می کنیم که:
  آب دریا را اگر نتوان کشید،         هم به قدر تشنگی باید چشید

دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی (12)
حوزه ی اراضی ملی(جنگل ها، مراتع،بیابان و...) :

 یکی از موفق ترین حوزه های خدمت رسانی و پیشرفت در سالهای پس از انقلاب، در بخش حفاظت و احیای منابع و اراضی ملی می باشد که آمارهای درخشان آن، گویای خدمات بزرگ نظام اسلامی در این عرصه است:
 حفاظت خاک و آبخیزداری از 689 هزار هکتار قبل از انقلاب، به 26 میلیون هکتار افزایش یافته است.
  عملیات بیابان زدایی از 207/1 میلیون  به 994/5 میلیون هکتار افزایش یافته است.
  عملیات مرتع داری از 170 هزار هکتار به 716/6 میلیون هکتار افزایش یافته است.
  زراعت چوب که قبل از انقلاب صفر بوده ، در حال حاضر به 3/262 هزار هکتار افزایش یافته است.
  عملیات  جنگل کاری در شمال کشوراز 43 هزارهکتار، با رشد 6/11 برابری به 9/498 هزار هکتار رسیده است.
  جنگل کاری خارج ازشمال کشور از 13،550هزارهکتار با رشد 79 برابری به 07/1 میلیون هکتار بالغ شده است.
  اخذ اسناد اراضی ملی از 300 هزار هکتار، با رشد 435 برابری به552/130 میلیون هکتار رسیده است.
  توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار، قبل از انقلاب اسلامی 4/37 هزار هکتار را شامل می شد، اما در حال حاضر شامل 780/1 میلیون هکتار می باشد.
  توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زه کشی ، قبل از انقلاب اسلامی 139 هزار هکتار و در حال حاضر 472/1 میلیون هکتار می باشد.
  تجهیز اراضی مدرن و شالیزاری، قبل از انقلاب 513/39 هکتار و در حال حاضر به 621/1 میلیون هکتار افزایش یافته است.
  انتقال آب با لوله به مناطق روستایی و کشاورزی قبل از انقلاب ، صفر بوده و اکنون به 599/31 هزارکیلومتر رسیده است.
  عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی قبل از انقلاب اسلامی صفر و در حال حاضر به 453/218 هزار هکتار رسیده است.
  احیاء و مرمت قنوات، قبل از انقلاب اسلامی صفر و درحال حاضر به 225/27 هزار کیلومتر افزایش یافته است.
  طرح های کوچک تامین آب قبل از انقلاب 518 میلیون مترمکعب بود و اکنون به 731/8 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.                                                    

     (ادامه دارد)