سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

صف آرایی اشرافی گری و ساده زیستی ...( نشریه 292)

on . ارسال شده در سر مقاله

 صف آرایی اشرافی گری و ساده زیستی...
 بسیاری از مردم در طول هفته های اخیر که بحث انتخابات وارد مراحل اجرایی شده است ، واژه« فضای دو قطبی »را شنیده اند .

فضای دو قطبی انتخاباتی ، به وضعیتی گفته می شود که دو  یا چند نامزد از دو جناح مخالف وارد میدان می شوند و اساس انتخابات، رقابت این میان دو نامزد است، نه رقابت میان دو تفکر و دو برنامه!
از این جهت، بسیاری از بزرگان و دلسوزان، همواره نسبت به ایجاد فضای دو قطبی، نگران بوده و هشدار داده اند، چرا که تجربه ی سالهای قبل نیز نشان داده است که در چنین فضایی، فرصت طلبان و عناصر بدسابقه و عوامفریب، با سوار شدن بر موج احساسات عمومی و با استفاده تبلیغات گسترده وبکار بردن تعابیر و شعارها و رفتارهای سطحی و دو پهلو، عوام را با خود همراه کرده و فضا را در دست گرفته و به مقاصد انتخاباتی خود نیز رسیده اند.
و لذا نتیجه ی منطقی و صحیح تجربیات گذشته آن است که همه ی دلسوزان و دوستان نظام و انقلاب، با جدیت از دامن زدن و زمینه سازی برای تحریک افکار عمومی و مظلوم نمایی و جولان فرصت طلبان سیاسی پرهیز کنند.
اما نکته ی مهم در این زمینه آن است که بر اساس فطرت پاک انسانها و سنت الهی، از ابتدای خلقت بشر، دلهای اکثر مردم نسبت به پلیدیها و ناراستی ها و بی عدالتی ها، منزجر و متنفر بوده است و انبیای الهی و پیشوایان راستین، با استفاده از همین فطرت پاک، دوقطبی حق و باطل را بر مبنای بیان حقایق و روشنگری علیه ظالمان و مفسدان، ایجاد و نهضت الهی خود را به پیش می برده اند.
در دوران معاصر، انقلابی که حضرت امام خمینی(ره) ایجاد کرد نیز از همین الگو پیروی نموده و به پیروزی رسید.
اکنون و در هنگامه ای که جریانهای فتنه گر و اشخاص زخم خورده از انقلاب برای انتخابات آینده تدارک دیده اند، پیروی از همین مسیر و بازگویی اصل و ریشه ی جریانها و اعتقادات آنان، نوعی دوقطبی مثبت ،فطری و الهی  را رقم خواهد زد.
به عنوان مثال، پرداختن  به واژه هایی نظیر: عدالت خواهی در مقابل بی عدالتی- ظلم ستیزی در برابر ظلم پذیری- مردم سالاری بجای مردم سواری- روشنگری نسبت به خوی اشرافیت برخی آقایان ولزوم  ساده زیستی- دین داری و لاابالی گری- عزت ملی و ذلت پذیری- پیشرفت اسلامی و توسعه ی غربی- اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام آمریکایی- استقلال و وابستگی - جامعه ی معنوی و جامعه ی بی بند و بار و....،می تواند کمک شایانی به روشن شدن فضا و تصمیم گیری صحیح مردم داشته باشد.
حال اگر بخواهیم این بحث را بصورت مصداقی مورد توجه قرار دهیم، ابتدا باید به نمونه هایی از شعارهای جریانهای منحرف  ودارای نفاق در انتخابات که برای دوقطبی کردن کاذب مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره کنیم:
 سوء استفاده از نام امام خمینی(ره) و قرار دادن نام مبارک ایشان در مقابل رهبری معظم!
 فرصت طلبی از ماجرای برجام و متهم کردن مخالفان به کاسبان تحریم و...
 بهره برداری از فضای حجاب و عفاف و آزادی های فردی و متهم کردن عناصر مومن به مخالفان آزادی و...
 مظلوم نمایی در میتینگ های سیاسی و نسبت دادن چماقدار و خشونت طلب و لباس شخصی و... به نیروهای مومن وانقلابی  
  ادعای نظارت بر رهبری و متهم نمودن نظام و ولایت به عدم پاسخگویی...
اما راهبرد مناسب در مقابل این روشها، برای جریان های دلسوز وانقلابی  ایجاد دوقطبی حق و باطل است. مثلا:
 روشنگری نسبت به میزان پایبندی اشخاص و جریانهای مدعی نسبت به  ساده زیستی و دوری از اشرافیت و بیان واقعیات منازل چند میلیاردی و کاخ های اشرافی برخی از آنان.
 بررسی مقدار تطبیق سخن و عملکرد آنان با سیره ی عملی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره)و اصول انقلاب.
 مشخص کردن میزان پایبندی آقایان به اخلاق و دینداری و مردم داری.
 ارائه کارنامه ی آنان در عرصه ی عزت مداری و قاطعیت در مقابل زورگویان جهانی در دفاع از منافع ملی.
 بیان محدوده ی فعالیت فرزندان و نزدیکان آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و...
 برآورد میزان تمکین به قانون در مورد نزدیکان و فرزندان.
 رسیدگی به کارنامه ی عملکرد پاک و موفق اقتصادی در دوران مسئولیت های اجرایی و...
مسلما بدلیل کارنامه ی سیاهی که این افراد و جریانها در این زمینه ها از خود بر جای گذاشته اند، تمرکز دلسوزان بر این موارد و روشنگری مستند و عالمانه می تواند فضای دوقطبی ناسالم و کاذب را از دست این جریانها خارج و بجای آن، دوقطبی  مثبت حق و باطل را جایگزین نماید تا ان شاءالله با افزایش بصیرت عمومی، شاهد نتیجه ی مثبتی از انتخابات آینده برای نظام و کشور باشیم.                                                

والعاقبه للمتقین