سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

شماره 298 نشریه عبرتهای عاشورا

298

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 299 نشریه عبرتهای عاشورا

299

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 300 نشریه عبرتهای عاشورا

300

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ ویژه نامه و نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 301 نشریه عبرتهای عاشورا

301

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب یا تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 302 نشریه عبرتهای عاشورا

302

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب یا تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 304 نشریه عبرتهای عاشورا

304

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب یا تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 303 نشریه عبرتهای عاشورا

303

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب یا تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 305 نشریه عبرتهای عاشورا

305

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب یا تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 306 نشریه عبرتهای عاشورا

306

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 307 نشریه عبرتهای عاشورا

307

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید