سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

شماره 308 نشریه عبرتهای عاشورا

308

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 309 نشریه عبرتهای عاشورا

309

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه و ویژه نامه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 310 نشریه عبرتهای عاشورا

310

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه و ویژه نامه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 311 نشریه عبرتهای عاشورا

311

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 312 نشریه عبرتهای عاشورا

312

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 313 نشریه عبرتهای عاشورا

313

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 314 نشریه عبرتهای عاشورا

314

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 315 نشریه عبرتهای عاشورا

315

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه و ویژه نامه لطفا بر روی تصویر ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 316 نشریه عبرتهای عاشورا

316

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 317 نشریه عبرتهای عاشورا

317

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید