سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

شماره 318 نشریه عبرتهای عاشورا

318

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 319 نشریه عبرتهای عاشورا

319

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 320 نشریه عبرتهای عاشورا

320

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 321 نشریه عبرتهای عاشورا

321

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه یا ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 293 نشریه عبرتهای عاشورا

293

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپی نشریه و ویژه نامه انتخاباتی لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 292 نشریه عبرتهای عاشورا

292

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 291 نشریه عبرتهای عاشورا

نشریه عبرتهای عاشورا291

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 290 نشریه عبرتهای عاشورا

نشریه عبرت های عاشورا290

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 286 نشریه عبرتهای عاشورا

286

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 288 نشریه عبرتهای عاشورا

نشریه عبرت های عاشورا 288

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید