سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

ویژه نامه 9 دی نشریه عبرتهای عاشورا

site

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 283 نشریه عبرتهای عاشورا

Capture

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 284 نشریه عبرتهای عاشورا

284

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 285 نشریه عبرتهای عاشورا

شماره 285 نشریه عبرتهای عاشورا - عبرتهای عاشورا

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 287 نشریه عبرتهای عاشورا

شماره 287 نشریه عبرتهای عاشورا - عبرتهای عاشورا

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

شماره 289 نشریه عبرتهای عاشورا

نشریه عبرتهای عاشورا289

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ و متنی نشریه لطفا بر روی تصویر نشریه کلیک فرمائید

روزنامه شماره 110

853

شماره 360 نشریه عبرتهای عاشورا

360

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 361 نشریه عبرتهای عاشورا

361

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید

شماره 363 نشریه عبرتهای عاشورا

363

برای مشاهده نسخه ی قابل چاپ نشریه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک فرمائید