سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

برگی از عبرت های تاریخ(نشریه352)

on . ارسال شده در برگی از عبرتهای تاریخ

کودتای اقتـصادی
 سالوادورآلنده بیش از چهل سال در صحنه سیاسی شیلی حضور داشت و نهایتا در سال 1970 به حكومت رسيد.
اما بدلیل سیاست های ضدغربی و انقلابی وی، از همان ابتدا عوامل غربگرا؛ تلاش گسترده ای را برای شکست او آغاز کردند و این تلاشها بیشتر بر محور اقتصادی متمرکز شد به گونه ای که در مدت زمان اندکی، تورم بسیار افزایش یافت، صادرات ۲۴ درصدکاهش یافت، واردات ۲۶ درصد افزایش یافت و بدلیل تورم فراوان و هجوم مردم، قفسه ی مغازه‌ها از اجناس خالی شد و بازار سیاه رونق گرفت.

این وضعیت به جایی رسید که در سال 1973، همزمان با نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، کودتایی با حمایت آمریکا در شیلی انجام شد و آلنده ی انقلابی کشته شد و «ژنرال پینوشه»ی دیکتاتور بر مردم شیلی حاکم شد و تا سالیان بعد، با حمایت آمریکائیها, یکی از بدترین حکومت های دیکتاتوری بر ملت شیلی تحمیل شد.
  امام خامنه ای در تحلیل این واقعه ی تاریخی می فرمایند: «تجربه استعمار در مورد شیلی و دولت ساقط شده سالوادور آلنده را می خواهند در ایران پیاده کنند در کشور شیلی ... به وسیله ایجاد اعتصاب ها و کم کاری در سطح مملکت کشور را از لحاظ اقتصادی فلج کردند ...البته نقش ایمان به خدا اینجا معلوم می شود.وقتی ایمان به خدا در قلب کسی حاکم نیست در مقابل این اوضاع و احوال احساس یاس می کند. ...در ایران هم این نقشه را دارند پیاده می کنند می خواهند از لحاظ اقتصادی کشور فلج شود(سپس)نتیجه همان می شود که در شیلی شد یعنی یک حکومت آمریکایی بر سر کار می آید و حکومت را قبضه می کند و مجددا اوضاع به روال سابق باز می گردد.این خوابی است که استعمار دیده است.(البته موفق نخواهند شد) این جا یک ملت انقلاب کرده است کدام خانواده و کدام محله است که خون شهیدی محفل آن ها را گرم و خونین نکرده باشد این ها (مردم)حاضر نیستند عقب بکشند».