سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

برگی از عبرت های تاریخ (نشریه357)

on . ارسال شده در برگی از عبرتهای تاریخ

خشنودی اقوامش را بر رضایت خدا ترجیح داد!
 مصقلة بن هبیره شیبانی، از جانب امام علی علیه السلام ، به کارگزاری یکی از شهرهای فارس، برگزیده شد و در طول زمامداری خود، اموال بیت المال را به اقوام و خویشان خود، بذل و بخشش نمود.
 این خبر به امیرمؤمنان رسید. آن حضرت، او را بلافاصله برکنار و طی نامه ای به او نوشتند:    « امّا بعد؛ از بزرگ ترین خیانتها، خیانت به امّت است و بزرگ ترین دغلکاری بر مردمان یک شهر، دغلکاری حاکم آنان است. نزد تو از مال مسلمانان، پنج هزار سکه است. آن را در هنگامی که فرستاده من نزد تو می آید، برایم بفرست؛ وگرنه، وقتی نامه ام به تو رسید، نزد من می آیی؛ چرا که به فرستاده ام گفته ام که پس از وارد شدن بر تو، رهایت نکند، مگر آن اموال را بفرستی. والسلام!»

در این مورد، از ذهل بن حارث چنین نقل شده است: مصقله مرا به محلّ اقامت خود فراخواند و گفت: به خدا سوگند، امیرمؤمنان، این ثروتها را از من می خواهد و من آنها را به خویشانم داده ام و بر پرداخت آن ناتوانم. به وی گفتم: اگر مایلی، یک هفته دستور را به اجرا نگذارد تا از خویشانت آن را جمع کنی. گفت: نمی خواهم آن را بر خویشاوندانم تحمیل کنم یا از کسی درخواست کنم!!.

به او گفتم: این مرد (علی (ع)) ، چنین نیست که از اموال مسلمین بگذرد و چیزی را به تو نمی بخشد. او هم ساکت شد.
یک شب از این گفتگو نگذشت که مصقله به معاویه پیوست و رضایت خویشان خود را بر امام و آخرتش ترجیح داد...