سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

برگی از عبرت های تاریخ (نشریه377)

on . ارسال شده در برگی از عبرتهای تاریخ

منافقین را از مسجد بیرون انداختند...
 در دوران صدر اسلام، با آنکه منافقان در اجتماع حضور را داشتند و حتی بعضا سخنان کفرآمیز بر زبان آورده و نسبت به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)سخنان ناروا می گفتند، اما هرگاه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) احساس می کردند که اینها هسته ی نفاق تشکیل داده و به صورت سازمان یافته در مقابل مسلمانان فعالیت و کارشکنی می کنند، در برابرشان می ایستادند و از فتنه انگیزی آنان جلوگیری می کردند.

در یکی از مقاطع صدر اسلام،گروهی از منافقان در مسجد حاضر می شدند، به سخنان مسلمانان گوش می دادند و سپس آنان را به استهزا می گرفتند، تا اینکه روزی در مسجد جمع شدند و حلقه وار گرد هم نشستند و آهسته با همدیگر شروع به صحبت کردند. چشم رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به آنها افتاد و آنها را در آن حال دیدند، دستور اخراجشان را از مسجد صادر فرمودند. به دنبال این دستور، مسلمانان بر سر آنها ریختند و با وضع بد و تحقیرآمیزی آنان را از مسجد بیرون انداختند.
 ابوایّوب به سوی عمرو بن قیس، که در زمان جاهلیت نگهبان بت قبیله «بنی غنم» بود، حمله کرد و پایش را گرفت و کشان کشان از مسجد بیرون کرد. ابوایّوب پس از اینکه او را راند به سراغ رافع بن ودیعه (یکی دیگر از منافقان) رفت و ردایش را به گردنش انداخت و کشید و با دست دیگر سیلی محکمی به صورتش زد و او را از مسجد بیرون انداخت و به او گفت: ای منافق خبیث و پست! از همان راهی که به مسجد پیغمبر خدا آمدی باز گرد. بدین سان، رسول خدا(صلی الله علیه وآله) وقتی منافقین را در حال کارسازماندهی شده مشاهده فرمود، دستور اخراج آنان را از مسجد صادر فرمودند و از آن پس، مسلمانان از شرّ و استهزای آنها آسوده شدند.
( ابن هشام، زندگانى محمّد(صلى الله علیه وآله)، ج 1، ص 356)

  در حال حاضر هم برخورد حکومت اسلامی با اهل نفاق و نفوذ و کسانی که در حال فتنه و کارشکنی و ناامید ساختن مردم هستند، باید بر طبق سیره ی رسول الله(ص) با همین روش عبرت آموز باشد. قطعا در سیره ی حکومتی رسول رحمت(ص) شدت برخورد با منافقین و مشرکین در موارد متعددی وجود دارد که باید سرمشق مسئولان در برخورد با غربگرایان و منافقین باشد.