سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

برگی از عبرت های تاریخ (نشریه383)

on . ارسال شده در برگی از عبرتهای تاریخ

غرب باوران از سرنوشت شاه عبرت بگیرند
 محمدرضا پهلوی در دوران حکومت 37 ساله ی خود بر ایران، همواره با اتکاء به حمایت آمریکا، سلطنت خود را تضمین یافته می دانست و در قبال حمایت آمریکائی ها، همه ی منابع مادی و انسانی و فرهنگی کشور را در اختیار آنان گذاشت تا جایی که وی به عنوان مهم ترین مهره ی آمریکا در منطقه به نوکری پرداخته و به «ژاندارم منطقه» مشهور بود.
 اما با اوج گرفتن قیام مردم و فرار شاه از ایران، به یکباره آمریکایی ها با وی همچون «یک نوکر تاریخ مصرف گذشته» رفتار نمودند، تا جایی که شاه را حتی برای اقامت نیز به آمریکا راه ندادند و محمدرضا شاه از زمان ترک ایران 10 هفته در مراکش، 11 هفته در باهاماس، 17 هفته در مکزیک، 10 هفته در پادگانی در آمریکا برای معالجه و مدت کوتاهی هم در پاناما بود و سرانجام به مصر رفت همچنین در این مدت، انگلیس، سوئیس، اردن و فرانسه از پذیرش وی خودداری کردند.

 آمریکائی ها پس از فرار، حتی برای درمان هم او را نپذیرفتند به گونه ای که فرح پهلوی همسر شاه مخلوع با گلایه ی شدید از رفتار آمریکائی ها می گوید: حس کردیم آمریکایی‌ها نمی‌خواهند در کشورشان بمانیم... ما را به بیمارستانی در تگزاس بردند که بعد از ورود متوجه شدم آنجا بیمارستان روانی است.
 این ماجرا برای کسانی که امروز همچنان امید به غرب و آمریکا دارند و حتی بعد از جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، سخن از مذاکره می زنند،  درس عبرتی است، چون آمریکا هیچ گاه به مهره‌های خود رحم نمی‌کند و حمایت و پشتیبانی ظاهری ولی فریبنده از محمدرضا شاه، وی را به فلاکت و نابودی کشاند همان گونه که صدام با طناب پوسیده آمریکا سقوط کرد و نابود شد.