سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

برگی از عبرت های تاریخ (نشریه384)

on . ارسال شده در برگی از عبرتهای تاریخ

بروید مثل مدرس را انتخاب کنید ...
 حضرت امام خمینی(ره) بارها، الگوی نمایندگی مجلس در ایران اسلامی را شهید مدرس می دانستند و در انتخابات مجلس به ملت ایران سفارش فرمودند:« سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید، البته مثل مدرس که به زودی ها پیدا نمی شود، شاید آحادی مثل مدرس باشند.»
 در همین زمینه به دو حکایت تاریخی از آن شهید بزرگوار توجه فرمایید:

روزی وقتی ایت الله مدرّس از مجلس به خانه بازگشت، عدّه‌ای از مردم به منزل ایشان ریخته با سر و صدای زیاد گفتند: آقا! این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟ خلاف مصلحت است.
شهید مدرّس پاسخ داد: اگر بیست تا اسب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آن‌ها بپرسند که ناهار چه می‌خورید، جواب چه می‌دهند؟
همه گفتند: جو.
مدرّس گفت: آن یک نفر هم ناچار است سکوت کند. این وکلایی که شما انتخاب کرده‌اید، شعورشان همین است. بروید آدم انتخاب کنید.
 روزی، وثوق‌الدّوله پس از تعظیم قرارداد معروف خود با انگلیس به خانه‌ی مدرّس آمد و گفت: آقا! شنیده‌ام شما با قرارداد تنظیمی بین ما و دولت انگلیس مخالف کرده‌اید. مدرّس گفت: بلی، وثوق‌الدّوله پرسید: آیا قرارداد را خوانده‌اید؟ مدرّس گفت: نه!. وثوق‌الدّوله گفت: پس به چه دلیل مخالفید؟ و مدرّس گفت: قسمتی از آن قرارداد را برای من خوانده‌اند. جمله‌ی اوّلش که نوشته بودید دولت انگلیس استقلال ما را به رسمیّت شناخته است. انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیّت بشناسد؟ آقای وثوق! چرا شما این قدر ضعیف هستید؟
وثوق‌الدّوله گفت: آقا! به(کشور) ما پول هم داده‌اند. مدرّس با تاسف سری تکان داد و گفت: آقای وثوق اشتباه کردید، ایران را ارزان فروختید.