سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

پیشتازان انقلاب (نشریه 356)

on . ارسال شده در پیشتازان انقلاب

سخنانی از  سردار رشید اسلام شهید سرلشکر نورعلی شوشتری (رحمه الله علیه):

دیروز ازهرچه بود گذشتیم, امروزازهر چه بودیم گذشتیم...
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!
 دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود...
 جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد...