سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

متن ادبی(نشریه386)

on . ارسال شده در متن ادبی

صراط نیکویی
(برداشتى از دعاى 44 و 45 صحیفه سجادیه)

پروردگار را مى ستایم که رمضان را صراطى قرار داد تا راه هاى نیکویى شناخته گردد.
 پروردگارم را مى ستایم که سوره هاى زلال آسمانى را در چنین ماهى نازل کرد و آن را چونان ستاره هاى روشنى بر گستردگى صدر پیامبر تاباند.

متن ادبی(نشریه383)

on . ارسال شده در متن ادبی

برخیزید که فجر آمده است...

 اینک، برخیزید اى شهیدان راه خدا؛
باغبان سبز عاطفه، براى دوباره روییدن دانه سرخ وجودتان، به دیدار آمده است.
 برخیزید که ذوالفقار عدالت، در دست فرزند على است!