سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

متن ادبی(نشریه386)

on . ارسال شده در متن ادبی

صراط نیکویی
(برداشتى از دعاى 44 و 45 صحیفه سجادیه)

پروردگار را مى ستایم که رمضان را صراطى قرار داد تا راه هاى نیکویى شناخته گردد.
 پروردگارم را مى ستایم که سوره هاى زلال آسمانى را در چنین ماهى نازل کرد و آن را چونان ستاره هاى روشنى بر گستردگى صدر پیامبر تاباند.

 ماهى که تابان تر از بدرهاى یازده ماه دیگر است.
 آن یگانه را مى ستایم که چراغ آشامیدن و خوردن را به هنگام تاریکى روشن ساخت تا کرامت و حرمت رمضان روشن گردد.
 خداوندا... شعله هاى شناخت فضیلت و جلال و حرمت و پاسداشت این ماه عزیز را پر لهیب تر ساز.
 خدایا... پرده هایى از جنس اطاعت و رضامندى بر دیدگانمان بیفکن تا نگاه ما را از آنچه در آن سوى ناسپاسى رخ مى دهد,       باز دارد.
 الهى! به شرافت همه ی کسانى که سجاده هاى پرستش تو را در چنین ماهى پهن کرده اند, ما را به باغ هاى وعده اى که نوید داده بودى, دعوت کن.
 الهى! این تویى که رمضان را برترین قله ها قرار دادى و این تویى که سفره ی گرسنگي و تشنگى را گستراندى و ما را به میهمانى فرا خواندى. و این تویى که چهار ستون ایمان را با بنیانى از نزول آیات سبز الهى انسجام بخشیدى...
پس تو را و رمضان تو را مى ستایم...