سخنان ناب:
اگردلشان دنبال امریکا و غیرامریکاست اعتمادنمیکنم.همه درست انتخاب کنند.
امام خامنه اي:وقتی باانقلاب وامام بیعت می‌کنید، انگار با پیغمبربيعت کرده‌اید.
تا کسی از اصالتها گفت، فوراً نگوینددارد تندروی میکند یا افراطی‌گری میکند
امام خامنه اي :نفوذ جریانی در ملت،بوسیله پول وجاذبه‌های جنسی
امام خامنه ای:مرگ بر امریکا دارای پشتوانه ی قوی عقلانی و منطقی
امام خامنه ای: عده ای سعی نکنند چهره امریکا را بزک کنند
امام خامنه ای:ارتباط و مذاکره با امریکا هم خیانت و هم حماقت است
امام خمینی (ره): سازش با شرق و غرب خودباختگی و خیانت به اسلام است
بعضی‌ها کارفرهنگی درداخل دانشگاه راباکنسرت واردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند

همه با هم باشیم (نشریه 298)

on . ارسال شده در در مکتب روح الله

همه با هم باشیم ...

و اين جدايي كه در اين طول زمان بين اقشار ملت بود . اين يك امري بود كه استعمار گران اين امر را درست كرده اند، يعني عمال آنها در اينجا و خود آنها با تبليغات بين اقشار ملت جدايي انداختند. بايد ما همه با هم همانطوري كه تا اينجا با هم پيروز شده ايم و همه يك مطلب مي خواستيم و آن اسلام و جمهوري اسلامي ، از اين به بعد هم بايد همه با هم تا آخر نقطه اي كه احكام اسلام در كشور باشد همه با هم باشيم ، جدايي نداشته باشيم .

از تهدید دشمنان نترسیم...
از جمله چيزهايي كه براي قيام مسلمانان و مستضعفان جهان عليه چپاولگران جهاني و مستكبران جهانخوار لازم به تذكر است آن است كه نوعا قدرتهاي ستمگر از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق هاي تبليغاتي خودشان و يا به وسيله عمال مزدور بومي خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا مي كنند ، در صورتي كه ملت ها با هشياري و وحدت در مقابلشان بايستند موفق به اجراي آن نخواهند شد.
مشکل آنها با اسلام است...
ما مي دانيم كه شرقي ها و غربي ها با ما خوب نيستند و نخواهند بود و خير و صلاح ما را نمي خواهند و دليلش هم وضعي است كه شما مي بينيد كه اكثر جناح هايي كه در دنيا هستند بر ضد ما تبليغ مي كنند و اين به خاطر آن است كه آنها اسلام را نمي خواهند و هر كشوري كه بخواهند به اسلام عمل كند مورد تهاجم آنها قرار مي گيرد .